Home Opnamen Geluidsprojecten Multimedia Stichtingstraat Webwinkel Historie Contact

Stichtingstraat organiseert tweejaarlijkse manifestaties over bijzondere Tilburgse straten en hun omgeving. Met een gevarieerd programma belichten we de historische ontwikkeling van zo’n stadsgebied, d.m.v. architectuur en stedenbouw, beeldende kunst, industrieel en religieus erfgoed, onderwijs, verkeer, wonen en werken etc. Per editie, die minimaal een maand duurt, wordt gezocht naar partners, zoals wijkcentra, bewoners, culturele instellingen, bedrijven, gemeentelijke afdelingen, kunstenaars, historici, architecten, scholen e.d. De activiteiten zijn over het algemeen gratis en hebben een toegankelijk profiel. De aard van de activiteiten hangt samen met de oude en actuele identiteit van de straten. Stichting Straat wil straat-, wijk- en stadsbewoners op een nieuwe manier laten kijken naar hun woon- en werkomgeving. Zo wordt de beleving versterkt van de ontstaansgeschiedenis, huidige karakteristieken en toekomstige ontwikkelingen. Ook andere belangstellenden komen op verrassende wijze in contact met cultureel erfgoed, in de context van verleden, heden en toekomst.

http://www.stichtingstraat.nl/

Gerealiseerde projecten: Goirkestraat , Korvelseweg, St. Josephstraat, De Ringbanen.

 

 

 

Copyright (C) soundscapes 2011